NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām. Programmu administrē Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariāts Kopenhāgenā.
Kontaktpersona: Daniel Jaakkola, danjaa@norden.org, +45 81901097.