NVO programmas Baltijas jūras reģionam mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Ziemeļvalstu, Baltijas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskajām organizācijām.

Kontaktpersona: Julie Sofie Østbjerg, julost@norden.org, +45 81901097.