Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programma atbalsta Ziemeļvalstu sadarbības projektus visās mākslas un kultūras jomās, to sagatavošanas, producēšanas, prezentācijas un izplatīšanas posmos. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu novatoriskiem, augstvērtīgiem mākslas un kultūras projektiem, kas veicina Ziemeļvalstu reģiona daudzveidību un ilgtspēju. 

Uz Ziemeļvalstu kultūras un mākslas programmas grantu var pretendēt indivīdi, grupas, organizācijas, institūcijas, uzņēmumi, kas aktīvi darbojas kultūras un mākslas jomās, ja vien projekts atbilst programmas kritērijiem un tiek rezalizēts sadarbībā ar partneriem no 3 valstīm, no kurām vismaz 2 ir Ziemeļvalstis (Dānija, Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, Ālandu salas, Fēru salas, Grenlande).

Pretendentiem nav jādzīvo vai jāstrādā Ziemeļvalstu reģionā un nav jābūt Ziemeļvalstu pilsoņiem, bet projektā ir jāatspoguļo un jāizceļ Ziemeļu Dimensija, un Ziemeļvalstu sadarbība jāpopularizē gan Ziemeļvalstu reģionā, gan aiz tā robežām.