2016.gadā Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Ziemeļvalstu vēstniecībām Latvijā un citiem sadarbības partneriem - Komiksu kultūras žurnālu kuš! un Latvijas Autisma apvienību, festivāla ietvaros piedāvāja vairākus interesantus pasākumus.

SIMULĀCIJA: NĀKOTNES MĀJAS BŪVNIECĪBA. Sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību tika organizēta darbnīca, kas aicināja cilvēkus iesaistīties aizraujošā simulācijā – nākotnes mājas būvniecībā. Gluži kā dzīvē – simulācijas dalībniekiem bija iedalīti resursi, iedots laika limits un darba uzdevums – kopīgi uzbūvēt māju.

Meklējot risinājumus tam, kā Latvijas sabiedrībā un darba dzīvē varētu iekļauties cilvēks ar īpašām vajadzībām, aktualizējas problēma, ka dažādas institūcijas un atbildīgie cilvēki rīkojas katrs pa savam, bet trūkst sadarbības un savstarpējas komunikācijas. Tas ir gluži kā ēkas celtniecība, kurā pasūtītājs nesarunājas ar izpildītāju, un būvnieki būvē katrs savu ēkas stūri, nedomājot, vai kopā salikta šāda ēka būs droša, piemērota un apdzīvojama.

Simulācijas mērķis ir modelēt lēmumu pieņemšanas procesu gaitu Valsts un pašvaldību institūciju sadarbībā ar NVO un meklēt atbildes uz jautājumiem, kāpēc tik grūti veidojas sadarbība? Kas ietekmē tās kvalitāti? Kas jādara, lai viedokli  tiktu ņemti vērā? Un taisni otrādāk – ko nekādā gadījumā nevajag darīt? Kas notiek savstarpējās sadarbības līmenī  visās – vai izdotas izveidot vienotu nostāju? Kas ir konstruktīva līdzdalība?

Nākotnes mājas celtniecība tika plānota kā spoguļa veidošana, caur kuru izvērtēt sadarbības modeļus un izdomāt – ko var darīt savādāk, lai ikviena viedoklis un vajadzības tiktu ņemtas vērā politikas veidošanas procesā.

KOMIKSU DARBNĪCA AR ilustratori, komiksu autori un somu feministu komiksu autoru kolektīva dalībnieci EMMI VALVE. Sadarbībā ar Somijas vēstniecību un komisku kultūras žurnālu kuš! tika organizēta komiksu radošā darbnīca kā saruna, kuru veidoja cilvēki, sadarbojoties un vizualizējot savu pieredzi, domas un viedokļus.

Komikss ir īpaša valoda, kas rodas starp tekstu un zīmējumu un ja būtu jānosauc raksturīgākie komunikācijas veidi starp cilvēkiem, diez vai kādam ienāktu prātā minēt komiksus. Tomēr arī šāds šķietami netradicionāls medijs ļauj vizuālā veidā apmainīties viedokļiem, izstāstīt savu stāstu un uzklausīt citus. Ar pārliecību, ka komiksu var radīt jebkurš cilvēks, notika radošā Komiksu darbnīca. To vadīja somiete Emmi Valve – ilustratore, komiksu autore un somu feministu komiksu autoru kolektīva dalībniece. Emmi darbi ir autobiogrāfiski, viņai patīk stāstīt par pasauli tādu, kāda tā ir – īpaši izmantojot mazas, šķietami nebūtiskas ikdienas ainiņas, jo tieši tās galu galā dominē mūsu dzīvē. Komiksu radošā darbnīca tika veidota kā saruna, kuru veidoja cilvēki, sadarbojoties un vizualizējot savu pieredzi, domas un viedokļus.

DISKUSIJA: “NĀKOTNES PILSĒTAS”

Pilsētas bez mašīnām, ar pašpietiekamu enerģijas apgādi no dabas resursiem, vertikālu apbūvi, kur cilvēki dzīvo un pārvietojas dažādos līmeņos? Kāda būs nākotnes pilsēta mūsu ģeogrāfiskajā reģionā? Kādi izaicinājumi sagaidāmi, pieaugot apdzīvotībai, automašīnu skaitam, pieprasījumam pēc resursiem, imigrantu kopienām? Un kādi reāli risinājumi pastāv jau šodien, ceļā uz nākotni? Sadarbībā ar Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas un Somijas vēstniecībām, seši vietējo un reģionālo pašvaldību vadītāji: “trendseteri”, vizionāri un darītāji no Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas un Latvijas stāstīja par esošiem risinājumiem savās pilsētās un reģionos un izsapņos nākotnes vīzijas.Divu stundu garajā diskusijā piedalījās Cēsu novada domes priekšsēdētājs JĀNIS ROZENBERGS, Somijas pilsēta Pori mērs AINO-MAIJA LŪKONENA, Aust-Agderas reģiona Norvēģijā vicemērs JŪNS-OLAVS STRANDS,  Zviedrijas pilsētas Motālas pašvaldības priekšsēdētājs ELIASS GEORGESS, Dānijas salas Bornholmas mērs VINNIJA GROSBĒLA un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs JĀNIS BAIKS. Diskusiju vadīja bijušais ekonomikas ministrsDaniels Pavļuts.

Diskusijas laikā tika meklēti labās prakses piemēri, un tika risināti jautājumi, kā veidot sinerģiju starp sabiedrību un pašvaldībām, kā ar sabiedrības iesaisti būvēt nākotnes pilsētas – piemērotas nākotnes cilvēka vajadzībām. Diskusijas ierakstu var noskatīties šeit.