2019. gada septembrī un oktobrī Ziemeļvalstu dienas notika Jelgavā, lai veidotu ciešāku sadarbību ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību, veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās prakses piemēriem.

3.oktobrī Ziemeļvalstu dienu ietvaros, Jelgavā ieradās Ziemeļvalstu delegācija, kuras sastāvā bija Dānijas vēstnieks Flemings Stenders, Norvēģijas vēstnieks Kristians Ēdegors, Somijas vēstniece Rīta Korpivāra, Zviedrijas vēstniece Annika Jagandere un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons, lai tiktos ar Jelgavas pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu un pašvaldības pārstāvjiem, pārrunātu savstarpējo kontaktu pilnveidošanu un reģionālās sadarbības veicināšanu. Pēc šīs tikšanās Ziemeļvalstu delegācija devās nelielā ekskursijā iepazīt Jelgavas pilsētu.

Pēcpusdienā Ziemeļvalstu delegācija apmeklēja Jelgavas Valsts ģimnāziju un tikās ar skolēniem. Jelgavas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēni bija noskatījušies 4 dažādas Ziemeļvalstu filmas; 2 dokumentālās filmas –  norvēģu filmu “99% godīgs” un zviedru filmu “Jaukie cilvēki”, un 2 spēlfilmas – somu filmu “Jaunā muļķa sirds” un dāņu filmu “Team Hurricane”. Filmās redzētais bija pamats diskusijām par dažādiem aktuāliem sociāli politiskiem jautājumiem mūsu sabiedrībā. Tāpat Jelgavas Valsts ģimnāzijā bija skatāmas vairākas interesantas izstādes: "Pieejamība jeb Tiesības uz cieņpilnu dzīvi/AccessAbility", ”Migrācijas portreti - Zviedrija taipus virsrakstiem” un “Mūsu Arktikas nākotne”.

Zviedrijas vēstniecība 3.oktobrī plkst.16:00 Jelgavas Mākslas skolā aicināja uz darbnīcu “Aci pret aci ar klimatu”. Darbnīcu vadīja māksliniece Diāna Dimza Dimme.

Jau no septembra dažādās Jelgavas vietās būs apskatāmas izstādes par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem: izstāde “Biosfēras modeļi” būs skatāma Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē, izstāde “Aci pret aci ar klimatu” būs izstādīta Jelgavas Mākslas skolā. Jelgavnieki varēs redzēt arī vairākas fotoizstādes – Dāvida Holmerta izstādi “Pāri Baltijas jūrai: 1944 – 1945” Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, bet izstādi “Tētis Zviedrijā. Tētis Latvijā ”-  Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā. Sandras Eglītes fotogrāfiju izstāde “Svalbard. Pusnakts saules zeme” būs apskatāma Jelgavas pilī, LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā, un saistībā ar šo izstādi Norvēģijas vēstniecība rīkos radošo konkursu.

Divas izstādes - “Kopenhāgenas risinājumi” un “Mūsdienu plakāti no Somijas - nākotnes vērtības” būs apskatāmas Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, bet Jelgavas pilsētas bibliotēkā būs izstādītas 2 izstādes no Somijas – “Somijas animācijai - 100” un “Muminu ģimene no Somijas”. Izstāde par riteņbraukšanu Dānijā “Labā pilsēta” būs redzama Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī. Savukārt 3.oktobrī plkst. 17:00 aicinām uz Ziemeļvalstu arhitektūras izstāžu “Ziemeļu ID” un “Ziemeļu pilsētas kvartāls” atklāšanu Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielā ielā 2.

Ziemeļvalstu dienu Jelgavā programmā ir iekļauti arī 3 semināri. 2.oktobrī UNESCO LNK sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē reģionālo semināru “Bibliotēku un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs paši veidojam šo pasauli”, kas notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Seminārs deva iespēju bibliotekāriem iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kā arī iedvesmoties kopīgiem projektiem ar kolēģiem no citām institūcijām Latvijā un ārpus tās. Bibliotēka kā vieta personīgai bagātināšanai, izmantojot iegūtās zināšanas, ļauj uzlabot mūsu un sabiedrības dzīvi. Tam ir potenciāls kļūt par ilgtspējīgas attīstības kopienas centru, mudinot sabiedrību izpētīt attiecības starp vietējiem un globālajiem izaicinājumiem: domāt par zināšanu, kultūras mantojuma un tradicionālo prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm; apspriest klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas risku; runā par iekļaujošas un taisnīgas sabiedrības attīstību; plānojot veidus, kā veicināt pilsonisko līdzdalību un ilgtspējīgu sabiedrības attīstību. 

3.oktobrī no plkst. 15:00 līdz 17:00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika seminārs par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmām, kurā varēja uzzināt informāciju par finansiālo atbalstu, ko sniedz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Valsts administrācija”, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Nordplus”. Paralēli šim semināram,  Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavas pilī, notika seminārs “Biomasa. Enerģētika. Transports”, jo tieši šīs nozares ir tās, kurās jāsekmē ciešāka Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbība un koordinācija. Seminārā piedalījās gan pašmāju enerģētikas un transporta jomas eksperti, gan lektori no Ziemeļvalstīm. Fortum Latvia izpilddirektors Andris Vanags runāja par Latvijas enerģētikas un klimata politikas mērķiem līdz 2030. gadam, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju prorektors Aigars Laizāns uzstājās par tēmu - kādām jābūt Latvijas prioritātēm biomasas plašākai izmantošanai enerģētikas un transporta jomā. No Ziemeļvalstu enerģētikas pētījumu centra uz Jelgavu bija atbraukusi Tūrila Meistāde (Torill Meistad), lai runātu par reģionālo perspektīvu biomasas izmantošanai enerģētikā un transportā, bet Dānijas Tehniskās universitātes Enerģētikas sistēmu analīzes grupas vadītājs Kenets Karlsons (Kenneth Karlsson) aktualizēja tēmu par politikas izmaiņām transporta sistēmas dekarbonizācijai.

3.oktobra vakara izskaņā plkst.18:00 Jelgavas Sv.Annas Evanģēliski Luteriskā baznīcā notika Kopenhāgenas Koncertkora koncerts, diriģenta Stēna Lindholma vadībā. Programmā izskanēja dāņu, norvēģu, zviedru, islandiešu un pasaules kora mūzika. Koncertu organizē Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Ziemeļvalstu dienu Jelgavā programma

Ziemeļvalstu dienas Jelgavā rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Zviedrijas vēstniecība, Norvēģijas vēstniecība, Somijas vēstniecība, Dānijas vēstniecība, Dānijas Kultūras institūts sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un citiem partneriem.

Iepriekšējos gados Ziemeļvalstu dienas ir notikušas Daugavpilī, Liepājā un Valmierā.