26. līdz 27. novembī Rīgā nototika 5G politikas veidotāju hakatons. Hakatonā piedalījās Eiropas un Baltijas reģiona politikas veidotāji, uzņēmēji, mobilo sakaru nodrošinātāji, kā arī juristi, kas kopīgi izvērtēja esošo nozares politiku un izstrādāja rekomendācijas mērķtiecīgākai 5G inovāciju radīšanai un ieviešanai Baltijas jūras reģionā. 

Pasākumu organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar VAS "Elektroniskie sakari”. To atbalstīja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā. Hakatonā piedalījās arī Eiropas Komisijas pārstāvji, tā nodrošinot efektīvu dažādu iesaistīto pušu sadarbību, lai panāktu hakatona rezultātu atbilstību un pielietojamību.

Šī pasākuma mērķis ir dažādu nozaru ekspertu lokā meklēt risinājumus, kā veicināt 5G iespējoto tehnoloģiju inovāciju radīšanu, uzlabojot iesaistīto valstu  likumdošanu, tādējādi veidojot Baltijas jūras reģiona kopēju vīziju. Pasākums stiprinās Baltijas valstu sadarbību inovāciju kontekstā un dos impulsu  tālākam darbam vienotas politikas izveidē. 

Hakatons ir inovatīvs risinājums, ar kura palīdzību tiks meklēti risinājumi 5G tehnoloģijas veiksmīgai ieviešanai, kuru šobrīd kavē spēkā esošais vai nepilnīgais tiesiskais regulējums. Paredzams, ka jaunās paaudzes tehnoloģijas sabiedrībā radīs sašķeltību, tāpēc nepieciešams  atbilstošs tiesiskais regulējums un infrastruktūra, kas vienlaicīgi spētu nodrošināt kontroli un veicinātu inovācijas.

Hakatona tēmu lokā ietilpa pārrobežu transporta problēmas (piemēram, automatizētie transportlīdzekļi, droni, kravas automašīnas, sūtījumu piegāde pāri robežām), infrastruktūras jautājumi (piemēram, viedo pilsētu pamatā esošo digitālo risinājumu īpašumtiesības, personas datu aizsardzības izaicinājumi utt.), kā arī attīstība un drošība (piemēram, ceļu satiksmes negadījumu regulēšana, civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, datu pieejamība utt.).

Ar ieteikumiem politikas un normatīvo aktu pilnveidei tika iepazīstināta Ziemeļvalstu Ministru padome, kuras digitālo tehnoloģiju ministri “5G Techritory” foruma laikā tikās ikgadējā sanāksmē. Rekomendācijas tiks nosūtītas arī Eiropas Komisijai, kā arī prezentētas 5G ieinteresētajām pusēm – Baltijas jūras reģiona ministriem un uzņēmumu vadītājiem, kuri “5G Techritory” foruma laikā piedalīsies augsta līmeņa apaļā galda diskusijā.