No 2020. gada 11. līdz 12. novembrim Rīgā jau trešo reizi notika Baltijas jūras reģiona ekosistēmas forums "5G Techritory", pulcējot vadošus jomas ekspertus no visas pasaules. Šī gada foruma nosaukums "Gads pēc 5G ieviešanas: pirmā pieredze un mācība nākotnei". Ziemeļvalstu Ministru padome ir 5GTechritory partnesris un atbalstītājs kopš tā pirmssākumiem.

Šogad Ziemeļvalstu Ministru padomes ģenerālsekretāre Paula Lehtomeki savā uzrunā uzsvera digitālo inovāciju nozīmi Ziemeļvalstu sadarbībā un mudināja Ziemeļvalstis un Baltijas valstis izmantot sasniegto, jau esot vienam no pasaules integrētākajiem reģioniem digitālās attīstības jomā. Reģiona valstis jau tagad cieši sadarbojas digitālajā jomā un jaunajā Ministru deklarācijā Digital North 2.0 nākamajiem gadiem ir izvirzīti ambiciozi mērķi ar 5G kā prioritāti. 

Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariāta vecākais padomnieks un digitālās pārvaldības grupas vadītājs Mortens Frīss Mollers savā prezentācijā minēja jauno deklarāciju par 5G ieviešanas virzītājspēkiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Reģionam jāņem vērā gan iespējas, gan izaicinājumi, lai tehnoloģijas spētu attīstīies sekmīgi. Mollers norādīja, ka esam nelielas valstis un tāpēc mums jāsadarbojas progresīvu izmēģinājumu jomā, jāveicina uzņēmējdarbības attīstība un jaunu pakalpojumu ieviešana tirgū. Jāveicina reģionālas 5G ekosistēmas izveide, kas atvieglotu sadarbību starp digitālajām testēšanas vidēm un nodrošinātu ciešu politisko dialogu starp nozares attīstībā iesaistītajām ieinteresētajām pusēm.

Maija Kāle, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece digitalizācijas un ilgtspējas jautājumos, vadīja paneļdiskusiju "Kādas ir megatrendes, kas ietekmē 5G?", kurā trīs izcilas sievietes vadītājas, kas strādā 5G un enerģētikas nozarēs - nozarēs ar zemu sieviešu pārstāvību, dalījās savā izpratnē par galvenajām megatendencēm, kas virzīs 5G un digitalizāciju nākamajos 10-20 gados. Līdztekus nākotnes perspektīvu ieskicēšanai, paneļa dalībnieces - Sofija Elamsone no Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības institūta (Nordic Energy Research), Elīna Lidere no LMT un Leslija Šenona no Nokia - pauda savas domas par soļiem, kas jāveic, lai tehnoloģiju pasauli padarītu iekļaujošāku un daudzveidīgāku. 

Šis diskusiju panelis ir arī daļa no Nordic Talks - Ziemeļvalstu Ministru padomes sarunu sērijas, kurās tiek iztirzāti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, saistībā ar aktuālajiem jautājumiem un tēmām Ziemeļvalstīs.

Labs of Latvia stāsts tavai iedvesmai