2019.gada 10.septembrī notika starptautiska konference "Aprites ekonomika Ziemeļu un Baltijas valstu reģionā: Cik tālu mēs esam?" un to organizēja Latvijas Vides investīciju fondsvides aizsardzības organizācija “Zaļā brīvība”, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Nīderlandes vēstniecība Latvijā.  

Pasākuma mērķis bija turpināt dialogu par aprites ekonomikas ieviešanu un attīstības veicināšanu starp galvenajām iesaistītajām pusēm - patērētājiem, ražotājiem, likumdevējiem, akadēmiskajiem ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām un medijiem. Aprites ekonomikas veicināšanā un ieviešanā, izmantojot inovatīvus iepirkumus, svarīga loma ir pašvaldībām, savukārt uzņēmēju uzdevums ir attīstīt gudrus un ilgtspējīgus uzņēmējdarbības modeļus, produktus un pakalpojumus.

Agrākais ekonomikas izaugsmes lineārais modelis, kurā mēs iegūstam dabas resursus, saražojam produktus un pēc kāda laika tos izmetam atkritumos, vairs neatbilst mūsdienu globalizētās sabiedrības vajadzībām. Šāds modelis nav nedz ilgtspējīgs, nedz efektīvs, jo izsmeļ dabas resursus, patērē pārāk daudz enerģijas un rada atkritumus.

Aprites ekonomika piedāvā alternatīvu – izlietoto produktu nevis izmest atkritumos, bet pagarināt tā dzīves ciklu, pēc iespējas saglabājot visas vērtīgās īpašības – pārstrādājot, atjaunojot un izmantojot par izejvielu jaunu produktu ražošanā. Šāda pieeja samazina atkritumus, enerģijas patēriņu, taupa dabas resursus, rada jaunas darba vietas un ir ekonomiski izdevīgāka. 

Prezentācijas:

APRITES EKONOMIKAS ATTĪSTĪŠANA LATVIJĀ: IZAICINĀJUMI UN IESPĒJASRudīte VesereLatvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides aizsardzības departamenta direktore

APRITES EKONOMIKAS IESPĒJAS UN ŠĶĒRŠĻI, Barbara van Ofenbēka-Kaupersa (Barbara van Offenbeek-Kuipers)Nīderlandes Infrastruktūras un ūdenssaimniecības ministrija

MĒBEĻU UN TEKSTILA NĀKOTNE APRITES EKONOMIKĀ, Mervins Džouns (Mervyn Jones)Sustainable Global Resources

APRITES EKONOMIKAS BIZNESA PIEEJA MĒBEĻU RAŽOŠANAS NOZARĒ: PRAKTISKA PIEREDZE, Tors Sjodins (Tor Sjödin)Soeco Kontorsmöbler, Zviedrija.

ILGTSPĒJĪGS BIZNESS - APRITES EKONOMIKA ZIEMEĻVALSTĪSElis Benediktsons (Elis Benediktsson)Nordic Innovation

BEZATLIKUMU IESPĒJAS ILGTSPĒJĪGAS MODES DIZAINĀBaiba Ladiga Kobayashi

Konference tika organizēta sadarbībā ar Eiropas Savienības programmas Interreg BJR projektu “Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP)” un Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbības projektu “Ceļā uz aprites ekonomiku tekstila industrijā Ziemeļvalstīs un Baltijā: pētījums par pēc-patēriņa tekstilu Baltijas valstīs, ieteikumi rīcībpolitikai un sektora attīstībai”, kuru finansē Ziemeļvalstu Ministru padome.

Konferenci atbalstīja: Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Ziemeļu dimensijas partnerības sekretariāts kultūras jomā (NDPC), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Baltijas jūras reģiona Interreg programma, Stokholmas Vides institūts.

Konferences programma

Foto galerija

VIDEO