Baltijas reģions gada laikā importē vairāk kā 90 000 tonnas lietotu tekstilizstrādājumu gadā. Ceturtā daļa no šīm tekstilprecēm tiek importētas no Ziemeļvalstīm.

Projekta «Ceļā uz tekstila aprites sistēmu Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs» mērķis ir uzlabot zināšanas par tekstilizstrādājumu atkritumu rašanos, iespējām tos novērst un samazināt to apjomu Baltijas jūras reģionā, palielināt tekstilizstrādājumu savākšanu, otrreizēju izmantošanu un pārstrādi, kā arī izstrādāt efektīvus politikas pasākumus virzībai uz tekstilpreču aprites ekonomiku. Līdz 2025.gadam visām ES dalībvalstīm būs pienākums lietotus mājsaimniecības tekstilizstrādājumus savākt dalīti, lai tos varētu atkārtoti izmantot vai pārstrādāt. 

Zināšanu pārnese no Ziemeļvalstu labajām praksēm, tehnoloģiju inovācijām un citiem risinājumiem tekstilmateriālu savākšanas, šķirošanas, atkārtotas izmantošanas un pārstrādes jomās, var veicināt vienotu izpratni parlietoto tekstilmateriālu stausu reģionā. Tas var kalpot par platformu Ziemeļvalstu un Baltijas ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu sadarbību saistībā ar tekstilpreču aprites ekonomiku Ziemeļvalstu-Baltijas reģionā. 

Projekta ietvaros tika veikts pētījums par tekstila plūsmām un praksēm Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un 2020.gada septembrī tika publicēts ziņojums «Post-consumer textile circularity in the Baltic countries: current status and recommendations for the future». Baltijas valstīm ir potenciāls kopā ar Ziemeļvalstīm izveidot tekstila aprites sistēmu, taču politikas veidotājiem un nozares pārstāvjiem ir jārīkojas, lai šo potenciālu īstenotu. Pētījumu veica Stokholmas vides institūts Tallinā, biedrība «Zaļā brīvība» Latvijā, konsultāciju uzņēmums “PlanMiljo” Dānijā un sociālais uzņēmums “Textale” un KTU APINI Lietuvā.

Projekta ietvaros notika pasākumi ieinteresētajām pusēm, kas ir iesaistītas apģērbu pārdošanā, savākšanā, otrreizējā izmantošanā un pārstrādē, lai dalītos pieredzē, apspriestu nozares attīstības iespējas un pāreju uz aprites ekonomiku Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā:

Konference “Used textiles: waste or value” Tallinā, 2018.gada 12.decembrī,

Diskusija “Lietoti apģērbi: atkritums vai vērtīga izejviela?” sarunu festivālā LAMPA, Cēsīs, 2019.gada 29.jūnijā,

Konference “Policy measures for textile circularity” Rīgā, 2019.gada 9.septembrī,

Konference “Nordic-Baltic cooperation for textile circularity” Viļņā, 2020.gada 28.-29.janvārī

Projekta ietvaros tika izstrādāti ieteikumi rīcībpolitikas risinājumiem, lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku tekstila industrijā Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā.

Projekts tika realizēts laika posmā no 2018. līdz 2020. gadam.