Komunikācija par atkritumu apsaimniekošanu dažādās valstīs, un atsevišķos gadījumos arī pašvaldībās, ir atšķirīga. Tas rada neskaidrības iedzīvotāju vidū un galu galā noved pie neefektīvas atkritumu apsaimniekošanas. Tāpēc Dānijas Atkritumu asociācija, Dānijas pašvaldību savienība un Dānijas Vides aizsardzības aģentūra sadarbībā ar stratēģisko projektēšanas kompāniju «Futu» ir izstrādājuši vienotu piktogrammu sistēmu, ko var izmantot atkritumu šķirošanai visā Dānijā. Piktogrammu sistēma pašlaik tiek ieviesta vairākās Ziemeļvalstīs un Ziemeļvalstu Minsitru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes birojiem Igaunijā un Lietuvā vēlas šo projektu izvērsts arī Baltijas valstīs.

Baltijas valstīs milzīgs atkritumu daudzums nonāk atkritumu poligonos. To apstiprināja projekts «Ceļā uz tekstila aprites sistēmu Ziemeļvalstis un Baltijas valstīs», kas tika īstenots visās Baltijas valstīs. Latvijā līdz šim nav bijusi izstrādāts vienots atkritumu apsaimniekošanas dizains. Šī iemesla dēļ, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir ļoti ieinteresēta vienotu atkritumu apsaimniekošanas piktogrammu ieviešanā visā Latvijā.

Atkritumu piktogrammu standartizācija dos labumu ne tikai iedzīvotājiem, atvieglojot pariezu atkritumu šķirošanu, bet tas būs ieguvums arī ražotājiem, jo notiektais marķējums vienkāršos informāciju uz iepakojuma. Vienota piktogrammu sistēma reģionā nodrošinās to, ka iedzīvotāji un ražotāji izmantos vienu un to pašu informāciju, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Iesaistīto valstu valdībām šis projekts var būt iespēja parādīt citām valstīm un ES labākās prakses piemēru, kā Ziemeļvalstu un Baltijas reģions veido vienotu atkritumu apsaimniekosanas komunikāciju.

Aprites ekonomika ir Eiropas zaļās izaugsmes stratēģijas pamatā. Piktogrammas projekts ir daļa no risinājuma ļoti svarīgai aprites ekonomikas jomai, proti, atkritumu plūsmai un apsaimniekošanai. Palīdzot risināt atkritumu apsaimniekošanas komunikācijas jautājumus, projekts būs nozīmīgs ieguldījums Ziemeļvalstu Ministru padomes redzējumā par Ziemeļvalstu reģionu ka garantu vērienīgām un efektīvām ilgtspējības iniciatīvām un klimata risinājumiem. 

Sadarbības partneri: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijā, Lietu fonds Igaunijā, valsts iestāde "Mes Darom" Lietuvā, Dansk Affaldsforening un Avfall Sverige.