Green to Scale sevī ietver virkni izpētes projektu, kuros tiek aplūkots eksistējošu klimata risinājumu adaptēšanas un izvēršanas potenciāls. Nordic Green to Scale 2 īpašu uzmanību pievērš atsevišķām valstīm, analizējot divus pasaules reģionus: Eiropā – Baltijas valstis, Poliju un Ukrainu; Austrumāfrikā – Keniju un Etiopiju. No agrāk tapušiem pētījumiem katrai no šīm grupām tika izvēlēti desmit dažādi risinājumi ar vislielāko potenciālu konkrētajam reģionam.

Lai aplūkotu eksistējošo klimata risinājumu pielāgošanas un izvēršanas potenciālu, konferences “Green to Scale 2” ietvaros 30.maijā, tika prezentēti izpētes rezultāti, kas ir aktuāli Latvijas kontekstā, pārrunājot rekomendācijas, investīcijas un biznesa iespējas “zaļās ekonomikas” jomā, ko Latvijai pavērtu efektīvu mazoglekļa risinājumu izvēršana lielākā mērogā. Pasākumu organizēja Somijas investīciju fonds “SITRA” sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Ziemeļvalstu Investīciju banku un Latvijas Fizikālās enerģētikas institūtu.

Nordic Green to Scale for countries: Europe (handout)