X-industriju hakatona Latvijā mērķis ir veicināt nozaru dialogu, radīt jaunus IT produktus un risinājumus, padarīt nozares digitālākas, efektīvākas un eksportspējīgākas un palielināt hakatona dalībnieku biznesa prasmes. Digitalizācija ikvienā nozarē ir attīstības stūrakmens. Lai gan nereti publiskajā telpā digitalizācija tiek pasniegta kā kaut kas sarežģīts, hakatona rezultāti ir lauzuši šo stereotipu. Visi uzņēmumi, kuri par sev vēlamā rezultāta sasniegšanu bija skeptiski, hakatonā ir ieguvuši pārliecību, ka nozare un IT ir viegli savienojamas lietas.

X-industriju hakatonā četru nedēļu laikā dalībnieki spraigi strādā pie problēmjautājumu risināšanas un prototipa izveides. Hakatona organizatori, piesaistot nozares speciālistus, rūpējas par vērtīgām lekcijām biznesa attīstībā, finansējuma piesaistē, prezentēšanas mākslā un inovāciju ieviešanā, lai komandas spētu veiksmīgāk sasniegt rezultātu un iegūtu zināšanas turpmākā biznesa attīstībā.

X-industriju hakatonu rīko Latvijas IT klasteris ar Ekonomikas Ministrijas un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

Pirmais Latvijas X-industriju hakatons notika 2018. gada pavasarī - no 6.marta līdz 10.aprīlim. 

Otrais Latvijas X-industrijua hakatons notika 2018.gada rudenī - no 2. līdz 30.oktobrim.