Ziemeļvalstu Ministru padomes birojas Latvijā sadarbībā ar izstādi "Vide un enerģija" rīkoja starptautisku konferenci "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi", kas 2018.gada 18.oktobrī notika "Altum" konferenču zālē Rīgā. 

Konferences mērķis bija kontekstualizēt Baltijas un Ziemeļvalstu pilsētas reģionālā griezumā, aplūkojot gan ES direktīvu ietekmi uz pilsētu attīstību, gan arī jaunākos Baltijas un Ziemeļvalstu tehnoloģiskos risinājumus viedākai mobilitātei un veiksmīgāk funkcionējošai aprites ekonomikai pilsētās. Konference bija paredzēta pašvaldību, valsts iestāžu un privātā sektora pārstāvjiem – nākotnes pilsētu vizionāriem un attīstītājiem.

Līdztekus konferencei no 19. līdz 21. oktobrim Ķīpsalas izstāžu zālē norisinājās ikgadējā izstāde “Vide un enerģija”. Konferences dalībniekiem 19.oktobrī varēja apmeklēt izstādi un tur notiekošo nozares klasteru uzņēmumu prezentācijas un kontaktbiržu.

Aprites ekonomika un viedā mobilitāte ir jēdzieni, kurus ikdienā dzirdam ik uz soļa. Uz tiem balstās arī Eiropas Savienības jaunie ekonomikas modeļi, kuri, aizvien pieaugošās urbanizācijas apstākļos, piedāvā mūsdienīgāku ietvaru vides un cilvēka mijiedarbei.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pilsētas ir salīdzinoši nelielas, un mūsdienu savienotajā pasaulē tieši tās, šķiet, piedāvā nepieciešamo līdzsvaru starp atrašanos dabā un pilsētā vienlaikus. Lai vidēja lieluma pilsētas būtu pievilcīgas mūsdienu dzīvei, tām jāaug līdzi laikam. Pilsētas, kas ražo atkritumus un CO2 izmešus, paliek pagātnē – tās aizstāj vīzija, kur nākotnes pilsētas pašas piedalās klimata pārmaiņu un vides piesārņojuma problemātikas risināšanā.

Konferences prezentācijas:

Mārtiņš Zemītis - “Jaunās ES direktīvas un to ietekme uz mobilitāti un ekonomikas apriti Latvijā”

Video

Jānis Patmalnieks - “Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam” 

Video

Neils Balgalis - “Nākotnes pilsētas, šodienas izaicinājumi” 

Video

Paneļdiskusija “Baltijas perspektīva” (video)

Paneļdiskusija “Nelīdzenais ceļš uz pārmaiņām Latvijas pilsētās” (video)

 

Svend Søyland - “Energoefektīva mobilitāte Oslo: veiksmes un neveiksmes”

Video

Silje Fines Wannebo - “Elektromobiļu panākumi Norvēģijā”

Video

Michael Johansson - “Dalīta mobilitāte un transports aprites ekonomikā – stratēģiska pilsētplānošana ilgtermiņa ieguvumu izcelšanai”

Video

Paneļdiskusija “Pāreja uz viedāku mobilitāti”

Rudīte Vesere - “Aprites ekonomika un mobilitātes pārvaldības risinājumi Latvijai: esošie izaicinājumi un nākotnes perspektīva”

Video

Dr. Kyösti Lempa - “Aprites ekonomika pakalpojumu sektorā: Ziemeļvalstu un Baltijas pilsētu eksperiments”

Video

Mieke De Schoenmakere - “Aprites ekonomikas un bioekonomika”

Video

Paneļdiskusija “Pāreja uz viedāku apriti”

Prof. Torleif Bramryd - “Noslēgumā: labākie risinājumi Baltijai un Ziemeļvalstīm – galvenie secinājumi”

Video