Konference “Ziemeļvalstu-Baltijas valstu risinājumi viedākām reģiona pilsētām: Energoefektivitāte: Ceļā uz kompleksu klimata un enerģētikas plānu” notika 7. septembrī, 2017, Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Rīgā.

Vairums no Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģiona pilsētām ir maza vai vidēja izmēra un to izaicinājumi atšķiras no pasaules metropolēm. Konferences mērķis ir aplūkot energoefektivitātes jautājumus visos pārvaldības līmeņos – no valsts līdz pašvaldībām un pašvaldību MVU, kā arī lai uzlabotu zināšanu apmaiņu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas nozares dalībnieku starpā. Konferencē tiks sniegti praktiski piemēri attīstībai nākotnē un izgaismotas pašreizējo regulējumu nepilnības viedo pilsētu kontekstā, īpaši koncentrējoties uz divām jomām – centralizēto siltumapgādi un mobilitātes risinājumiem, tai skaitā integrēto viedo ielu apgaismojumu.

Konferenci organizēja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar AS Rīgas Siltums, LR Ekonomikas ministriju/EEA/Norvēģijas finanšu instrumentu, Valsts prezidenta Enerģētikas drošības komisiju, Zviedrijas karalistes vēstniecību Latvijā, Somijas vēstniecība Latvijā, Dānijas karalistes vēstniecība Latvijā, Viedo pilsētu klasteri Latvijā un Ziemeļvalstu enerģētikas izpētes institūciju (Nordic Energy Research).

Konferences programma (pdf)