ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam ir viena no tām Eiropas Savienības iniciatīvām, kurā ilgtspējīgas kultūras jēdziens ieņem nozīmīgu vietu. Projekts Culturability BSR ir tapis, lai zināšanas par kultūras un radošuma procesiem būtu ilgtspējīgas attīstības pamats. Projekts ir partnerības projekts, kurā iesaistījušies Ziemeļu Ministru padome, Polijas Kultūras ministrija, Šlēsvigas-Holšteinas (Vācija) federālās zemes valdība un Dānijas Kultūras institūts. Projekta galvenais uzdevums ir veidot sadarbību starp projektā iesaistītajiem partneriem, attīstot radošo industriju, pilsētu attīstības un sociālo inovāciju iniciatīvas, izmantojot un iesaistot kultūru integrētas vides, ekonomiskās un sociālās dimensijas ilgtspējībai.

www.culturability.lv