Laikmetīgās izstādes “(Ne)redzamie sapņi un straumes” tapšanas ideja ir cieši saistīta ar Ziemeļu Ministru padomes biroju, kuri atrodas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 25 gadu jubileju, kas tiek atzīmēta 2016.gadā. Šis projekts tiecas izcelt nesenos un šā brīža sadarbības procesus, kas veidojušies starp māksliniekiem un kultūras darbiniekiem Ziemeļu un Baltijas valstu reģionā. Visi trīs biroji kalpo par vietējiem kultūras punktiem un sadarbības partneriem Ziemeļvalstu Kultūras punktam, strādājot ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmu „Kultūra, kā arī konsultējot potenciālos šīs programmas pretendentus. Konceptuāli izstāde ir veltīta šai mobilitātes programmai, kas Baltijas valstīs darbojas kopš 2009.gada, Ziemeļvalstīs – kopš 2007.gada. Programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstu Ministru padome un Igaunija, Latvija, Lietuva.

 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros katru gadu tiek atbalstīti ap 300 radošo profesiju pārstāvju, nodrošinot viņiem iespēju ceļot starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, lai smeltos jaunas idejas, veiktu pētījumus, veicinātu radošo procesu un iesaistītos citās aktivitātēs, aizsāktu jaunas sadarbības vai nostabilizētu jau esošās. Programma darbojas kā viens no galvenajiem iniciatoriem ne tikai zināšanu apmaiņā, bet arī savstarpēju sakaru veidošanā reģionā un arī ārpus tā. Kur un kā šīs attiecības sevi atklāj? Vai ir iespējams apgalvot, ka ar mobilitātes programmas atbalstu ir tapuši ne tikai jauni sadarbības tīklojumi starp indivīdiem un jauni mākslas darbi, bet arī tikušas stiprinātas institucionālās struktūras, līdz ar to attīstījusies spēcīgāka ģeopolitiskā saite starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm?

Izstāde “(Ne)redzamie sapņi un straumes” piedāvā iepazīt 22 māksliniekus un mākslas institūciju pārstāvjus, kuri guvuši atbalstu no šīs programmas un uz tās bāzes īstenojuši vai iecerējuši savus projektus. Šīs izstādes kuratores Maijas Rudovskas iecere ir parādīt gan ideju izaugsmi, gan to attīstību un transformāciju. Daži darbi šīs izstādes ietvaros ir vecas idejas, kas no jauna tiek parādītas šodien, dažas ir turpinājumi, citas pavisam jaunas, iztēlotas nākotnei.

Izstāde būs apskatāma Berga bazārā Rīgā (15/09-04/10, 2016), Narvas Mākslas rezidencē Igaunijā (15/10-20/11, 2016) un Laikmetīgās Mākslas centrā Viļņā, Lietuvā (03/12-08/01, 2017). 2017.gadā izstāde ceļots tālāk uz Ziemeļvalstīm.

Piedalās:

Ieva Epnere (LV), Sarah Gerats (NO), Steffen Håndlykken (NO), Maija Luutonen (FI), Jenna Sutela (FI), Hanna Nilsson (SE), Saskia Holmkvist (SE), Ylva Westerlund (SE), Merike Estna (EE), Sigrid Viir (EE), Mihkel Ilus (EE), Lina Lapelyte (LT), Lise Haurum (DK), Kasper Akhøj (DK), Hildigunnur Birgisdóttir (IS), Ásdís Sif Gunnarsdóttir (IS), Supernova (Zane Onckule (LV)) , Rupert (Juste Jonutyte (LT), Natalie Diaz (US), Lars Laumann (NO), Cecilia Lopez (AR), Thomas Tsang (MY)).

Izstādes kuratore: Maija Rudovska (LV)

Izstādi organizē: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā

#INVISIBLEDREAMSANDSTREAMS