Projekta mērķis ir veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas elektronisko mediju vides veidošanos Baltijas valstīs, kas izmantojot inovatīvas metodes, multivides līdzekļus un citas iespējas, spēj aizsniegt lokālo auditoriju ar lokāli veidotu plašsaziņas līdzekļu saturu mazākumtautību valodās. Projektu realizē Baltijas Mediju izcilības centrs (BMIC) sadarbībā ar Ziemeļvalstu žurnālistu centru, kas nodrošina Ziemeļvalstu labākās prakses pārņemšanu.

Šis projekts ir kā turpinājums Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstam konkurētspējīgu un ilgtspējīgu mazākumtautību plašsaziņas līdzekļu attīstībai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā periodā no 2015. līdz 2018. gadam, kas bija vērsts uz neatkarīga un kvalitatīva satura veidošanu mazākumtautību valodās. Ņemot vērā projektu pieredzi, ieskaitot apmācības, sadarbības tīklu veidošanu un mentoringa pakalpojumus, projekta aktivitātes ir balstītas uz specifiskām vajadzībām, kā multimediju žurnālistiku un stāstu vizualizāciju, ar nolūku atbalstīt plašsaziņas līdzekļus konkurētspējīgas un ilgtspējīgas elektronisko mediju uzņēmējdarbības vidē.