Apzinoties, ka mediju pratība ir kompleksa un attīstās tikai mērķtiecīgi vadītā izglītības procesā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centru organizē virkni izglītojošu semināru par mediju pratību, lai pilnveidotu pedagogu izpratni par mediju pratības lomu izglītības procesā un mācību saturā. Semināru laikā būs iespēja iepazīt Ziemeļvalstu pieredzi mediju izglītībā, izprast situāciju Latvijā, kā arī piedalīties praktiskās radošās darbnīcās.

Seminārā piedalīsies Igaunijas mediju izglītības eksperte Kadri Ugur, Somijas Nacionālā Audiovizuālā institūta vadītāja vietnieks, Mediju izglītības un Audiovizuālo mediju nodaļas vadītājs Leo Pekkala, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītāja Aiga Grišāne, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele, Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja, VISC vecākā eksperte Liene Valdmane, Vidzemes Augstskolas docētāja Solvita Denisa Liepniece.

Esam pārliecināti, ka mediju izglītība ir ceļš, kas ejams ikvienam, lai pilnveidotu gan informācijas pratību un iemaņas iegūt, analizēt, strukturēt, izvērtēt informāciju, ko saņemam dažādos kanālos, radīt savu saturu un dalīties ar to, gan digitālo pratību un iemaņas lietot digitālās tehnoloģijas, apzināties kādas un kā tieši tehnoloģijas balsta mūs mērķu sasniegšanā un problēmu risināšanā, gan spēju reproducēt un veidot jaunas zināšanas, gan apzināties kā mediji veido mūsu izpratni par apkārt notiekošo.

Aicinām pedagogus, studentus un mācību satura veidotājus uz semināriem:

2.oktobrī Daugavpilī, Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1. 

3.oktobrī Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Atbrīvošanas aleja 115.

5.oktobrī Rīgā, Latvijas Universitātē, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatve 76. R

6.oktobrī Valmierā, Vidzemes Augstskolā, Cēsu iela 4. 

Dalība seminārā ir bez maksas un dalībnieki noslēgumā saņem Apliecinājumu par dalību seminārā. Vietu skaits ir ierobežots. Ārvalstu lektoru darba valoda – angļu.

Vairāk informācijas par semināru var iegūt pie Drošāka interneta centra izglītības darba vadītājas Lienes Valdmanes, tel. 22144144