2017.gadā "Centrs Dardedze" uzsāka pilotprojektu "Bērna māja", kas ir Ziemeļvalstīs veidots starpdisciplināras sadarbības modelis darbam ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem (“visi speciālisti zem viena jumta”), jo vardarbībā cietušo bērnu saudzīgāka nopratināšana, ļauj izvairīties no atkārtotas traumēšanas. Pilotprojekta laikā “Bērna mājas” modelis tika izmēģināts organizācijas “Centrs Dardedze” telpās, kur ikdienā jau tiek sniegta psiholoģiska palīdzība bērniem un viņu ģimenēm, tajā skaitā vardarbības gadījumos. Pilotprojekta ietvaros tika izstrādāta iesaistīto institūciju sadarbības metodoloģija, veiktas speciālistu apmācības un telpu pielāgošana: apskates telpas remonts, telpu skaņas izolācijas uzlabošana, kā arī video un translācijas aparatūras uzstādīšana.

Latvija pieredzi pārņēma no Islandes, kur  Bērna māja  darbojas jau 20 gadus. Bragi Gudbrandsons no Islandes valsts bērnu aizsardzības aģentūras un Islandes "Bērna mājas" direktors Ólöf Ásta Farestveit apmeklēja Latviju un piedalījās konferencē profesionāļiem, kas strādā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm. Abi profesionāļi vadīja dienas apmācību psihologiem par cietušo bērnu tiesu ekspertīzi un piedalījās apaļā galda diskusijā Latvijas Tieslietu ministrijā.

“Bērna mājas” sadarbības modelis ir izveidots Islandē (“Barnahus”)  ir bērnam draudzīgs, starpdisciplinārs, starpinstitucionāls centrs, kur dažādu jomu profesionāļi tiekas zem viena jumta, lai izmeklētu bērna seksuālas izmantošanas gadījumus un nodrošinātu bērniem nepieciešamo atbalstu. Pašlaik tas ieviests jau desmit Eiropas valstīs, tai skaitā Igaunijā un Lietuvā, un atzīts par efektīvu reaģēšanas mehānismu uz seksuālu vardarbību, kas vienlaikus nodrošina cietušā bērna tiesības un efektīvi sasniedz kriminālprocesa un rehabilitācijas procesu mērķus. “Bērna māja” ir bērnam piemērota, neitrāla vieta, kur bērna nopratināšanu veic apmācīts speciālists, bērna liecības tiešo translāciju atsevišķā telpā dzird visi iesaistītie speciālisti vienlaicīgi, un tiek veikts nopratināšanas videoieraksts. Tādējādi “Bērna māja” ir efektīvs reaģēšanas mehānisms uz seksuālu vardarbību, kurā tiek ievērotas cietušā bērna tiesības un vienlaicīgi efektīvi sasniegti kriminālprocesa un rehabilitācijas procesu mērķi. 

Prezentācija:  "Bērna māja" - Sadarbības modelis darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem

Laura Dzērve, Latvijas Radio Ziņu dienests, Saudzīgākas bērnu nopratināšanas pilotprojektā centrs Dardedze saskāries ar izaicinājumiem