Pirmo reizi Ziemeļvalstu Ministru padome, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroji Baltijas valstīs, Pasaules Veselības Organizācijas Eiropas reģionālais birojs, Rīgas Stradiņa universitāte apvienoja spēkus un Rīgā, 2019. gada februāra beigās organizēja semināru „Ceļā uz veselīgu un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izveidi Baltijas valstīs” ar mērķi uzsākt dialogu ar Baltijas jūras reģiona valstīm par ilgtspējīgu uzturu un kartētu pārtikas sistēmas, lai saprastu, kā notiekošās darbības ir saskaņotas un kā tās var apvienot, lai stiprinātu pārtikas politikas atbildi uz veselības un vides problēmu izaicinājumiem.

Mūsdienās ne-infekciozas dabas saslimšanas (non-communicable diseases jeb NCD), tādas kā cukura diabēts, plaušu obstruktīvā slimība, onkoloģiskas saslimšanas un sirds-asinsvadu slimības, ir vislielākā veselības problēma, ar ko saskaras visas Eiropas reģiona valstis. Šo slimību izplatībai visa Eiropā ir būtiskas ekonomiskas sekas un dzīves kvalitātes ietekmējoša loma. Neveselīgs uzturs ir galvenais veselības riska faktors vairākās Eiropas valstīs, kur raksturīgs zems augļu, dārzeņu, pilngraudu un pākšaugu patēriņš, kā arī pārmērīgs cukura, sāls, piesātināto un trans-tauku patēriņš uzturā. Tajā pašā laikā pašreizējie uztura modeļi ietekmē arī mūsu planētas veselību. Pārtikas ražošana rada trešdaļu no visām siltumnīcas efekta gāzu emisijām, tā paātrina un veicina bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, ūdenstilpju piesārņojumu un izzušanu laika gaitā.

Lai nodrošinātu Ilgtspējīgas attīstības mērķus (Sustainable Development Goals) un mazinātu piesārņojuma ietekmi – visā pasaulē jānodrošina ilgtspējīgas barošanas sistēma. lgtspējīgs uzturs ir sezonāls un vietējs uzturs, kā arī pēc iespējas uz augu valsts bāzēts uzturs, kas ļautu ievērojami atvieglot pielāgošanos mainīgajam klimatam un vienlaikus nodrošinātu ar pietiekamu uzturu 10 miljardus cilvēku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, valstis ir aicinātas virzīties uz ilgtspējīgu uzturu, kas risina gan veselības, gan vides mērķus. Tas prasa izstrādāt vienotās ilgtspējīga uztura vadlīnijas un īstenot plašu veselības aizsardzības politiku, lai palīdzētu iedzīvotājiem stingri ievērot šīs rekomendācijas.

Seminārā piedalījās Baltijas valstu Veselības ministriju nominētie pārstāvji, veselības nozares pārstāvji, nevalstiskā sektora spēlētāji, kā arī uzaicinātie nozares eksperti no Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Nīderlandes, lai kopā izprastu Baltijas valstu prioritātes un vajadzības.

Semināra „Ceļā uz veselīgu un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu izveidi Baltijas valstīs” dalībnieki izvērtēja dažādas perspektīvas un iniciatīvas par ilgtspējīgu un veselīgu uzturu Baltijas reģionā. Prezentācijas, sistēmas kartēšanas sesijas, vakariņas, kas pagatavotas no sezonāliem produktiem un brauciens uz Rīgas Centrāltirgu, vienu no Eiropas lielākajiem tirgiem, bija daļa no pārdomātas un interaktīvas programmas. Darbs dažādās grupās meklēja risinājumus pārejai uz ilgtspējīgāku un veselīgāku uzturu Baltijas reģionā.

Pasākuma laikā tika apsekotas katras valsts prioritātes un vajadzības, tika precizētas projekta prioritātes un aktivitātes, kā arī veikta pārtikas sistēmu kartēšana, lai atspoguļotu iesaistīto dalībnieku un nozaru loku. Dalībnieki izvērtēja Eiropas valstu labos piemērus un esošos instrumentus pētnieciskās sadarbības attīstīšanai, iniciēja pētnieku un politikas veidotāju jaunu sadarbības tīklu veidošanos, kā arī vienojās par kopīgiem pētnieciskajiem plāniem Baltijas jūras reģiona valstīm:

* Noteikt un izstrādāt ilgtspējīga un veselīga uztura kritērijus,

* Saskaņot esošos Baltijas reģiona datus, lai izprastu Baltijas reģiona pārtikas sistēmas un apkopot noderīgus datus, kas palīdzētu politikas veidotājiem izstrādāt labākus un mērķtiecīgākus risinājumus,

* Izveidot neatkarīgu Baltijas nākotnes pārtikas laboratoriju, lai ieviestu jaunas un novatoriskas idejas, palielinātu darbojošās sistēmas un veidotu lielāku iepirkumu reģionā.

Jūs esat laipni aicināti pievienoties Ziemeļvalstu Pārtikas politikas laboratorijas LinkedIn kopienai, kur jūs varat sekot sarunām par šo semināru un apspriest, kā pārtikas politika var būt pārmaiņu spēks.

Papildu informācija:

Ziemeļvalstu Ministru padome Latvijas birojs: Maija Kāle maija@norden.lv

Rīgas Stradiņa universitāte: Gunta Lazdane Gunta.Lazdane@rsu.lv

Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariāts: Marie Persson marper@norden.org / Afton Halloran afthal@norden.org

LR1 raidījuma "Zināmais nezināmajā" programma "Izaicinājums nākotnē - pabarot veselīgi 10 miljardus, mazinot ietekmi uz vidi"