Latvijas Sociologu asociācija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā aicina uz semināriem par aktuāliem procesiem Latvijas sabiedrībā. Semināru cikla ietvaros katra mēneša pēdējā ceturtdienā Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā telpās, Marijas ielā 13/3, Berga Bazārā, norisināsies seminārs, kurā Latvijas spēcīgākie sociālie zinātnieki runās par saviem jaunākajiem pētījumiem par norisēm, kas skar mūs visus.

Sociālie zinātnieki analizē sabiedrībai svarīgus jautājumus un šo darbu lielākoties veic par publisko finansējumu. Tāpēc ir būtiski, ka sabiedrība var iepazīties ar pētnieku  paveikto un ka pētnieki aktīvi iesaistās publiskās diskusijās. Mēs gribam, lai mirkļbirku piesātinātajā publiskajā telpā vēl intensīvāk ienāk akadēmiska kalibra redzējums – analītisks un dziļš, taču arī provocējošs un svaigs. Semināru ciklu plānojam iesākt ar sociologu redzējumu un atklājumiem.

Socioloģija veido diskusiju par dziļākiem procesiem, uz kuriem balstās norises sabiedrībā. Piemēram, par nevienlīdzību un ekonomisko sistēmu, kas to uztur,  par starpvalstu migrācijas ieguvumiem, ēnas pusēm un riskiem. Socioloģija analizē arī cilvēka ikdienas pieredzi un parāda , kā mēs kā unikāli cilvēki esam cieši ieausti sabiedrības normu, paradumu un pieņēmumu tīklojumā.

Latvijas Sociologu asociācija sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, 2019. gadā  piedāvā semināru cikla “Sociālās pārmaiņas un atbildība” 1. sezonu, ik mēnesi rīkojot vienu  neformālu un koncentrētu domu apmaiņas vakaru, kurā piedalīsies  pētnieki un tiks aicināti piedalīties visi, kas interesējas par sabiedrības problēmjautājumiem un vēlas veidot atbildīgu pilsonisko sabiedrību. Formāts pazīstams un vislabāk piemērots domu apmaiņai: viens galvenais varonis vai varone piedāvās stāstījumu par sociālu problēmu, ideju vai pētījumu, kuram sekos diskusija.

Pirmais seminārs. Inta Mieriņa: "No kurienes “aug kājas” noskaņojumam pret imigrantiem?"

Otrais seminārs. Agita Misāne: "Vai dzīvojam pseidozinātnes, okultisma un ezoterikas uzplaukuma laikā?"

Trešais seminārs. Miķelis Grīviņš: ""Kāpēc mēs ejam mežā? Sēņotāja personības ceļvedis"

Ceturtais seminārs. Baiba Bela: "Kā atpazīt latvieti pasaulē?"

Piektais seminārs. Sanita Reinsone: "Digitālā līdzdalība"