Projekta mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zināšanu apmaiņu par sociālajiem un veselības jautājumiem, kā arī nodrošināt nepārtrauktu dialogu un procesu, lai apspriestu un kartētu sadarbības iespējas sociālajā un veselības nozarē Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Ar šo projektu tiktu veicināta iespējamā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība sociālo un veselības jautājumu jomā pēc 2020. gada un tiktu apzināti kādi avoti un fondi (valsts, reģionālā, ES) šīs sadarbības ietvaros ir pieejami, dažādu konkrētu pasākumu finansēšanai. Organizējot tīkla sanāksmes un īstenojot vairākas konkrētas aktivitātes - ekspertu sanāksmes, politikas veidotāja seminārus, profesionāļu apmeklējumus, konferences, veidojot un tulkojot publikācijas - par valstu izvēlētām tematiskajām jomām un tēmām, šis mērķis tiks sasniegts.

Virknei konkrētu pasākumu, lai veicinātu zināšanu un pieredzes apmaiņu, ir izvēlētas trīs tematiskās jomas:

bērnu labklājība

demence un vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe

sadarbība invaliditātes politikas un prakses jomā

Pilotprojekta mērķis ir palielināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā esošo zināšanu un resursu izmantošanu, lai nodrošinātu pieaugošu dzīves kvalitāti visiem reģiona iedzīvotājiem, jo ​​īpaši neaizsargātajām grupām.

Projektu realizē Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes birojiem Igaunijā un Lietuvā, Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu un Ziemeļvalstu Labklājības centru, iesaistot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nozaru ministrijas, aģentūras, pētniekus, pakalpojumu sniedzējus un NVO konkrētu darbību īstenošanai.