Par mums

Ziemeļvalstu Ministru padome ir starptautiska organizācija, kurā sadarbojas piecu Ziemeļvalstu - Dānijas, Islandes, Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas - valdības.

Ziemeļvalstu Ministru padomes (ZMP) birojs Latvijā dibināts 1991.gadā, un tam ir centrāla loma veicinot un īstenojot Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību. Birojs sadarbojas ar valsts un reģionālajām institūcijām, NVO un Ziemeļvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām.
ZMP birojs Latvijā veicina un nodarbojas ar projektiem, kas ir saistīti ar Ziemeļvalstīm, un veic plaša apjoma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību. Birojs darbojas kā projektu administrators dažādās jomās, tostarp Ziemeļvalstu un ES projektos un kopīgos  Ziemeļvalstu-Baltijas valstu projektos, un atbild par praktisko darbu un kvalitātes nodrošināšanu.

Latvijas nozaru ministriju sadarbība ar Ziemeļvalstīm notiek saistībā ar ZMP aktivitātēm, piemēram, Latvijas amatpersonām darbojoties ZMP darba grupās, piedaloties dažādās tikšanās, semināros un konferencēs, kā arī Latvijas institūcijām veidojot kopīgus projektus ar ZMP.

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā darbību reglamentē Ziemeļvalstu Ministru padomes pamatnostādnes sadarbībai ar Igauniju, Latviju un Lietuvu.

 Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 2015. gada atskaite (angļu valodā)

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 2016. gada atskaite (angļu valodā)

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 2017.gada atskaite (angļu valodā)