Par mums

Ziemeļvalstu Ministru padomes (ZMP) birojs Latvijā dibināts 1991.gadā, un tam ir centrāla loma veicinot un īstenojot Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību. Birojs sadarbojas ar valsts un reģionālajām institūcijām, NVO un Ziemeļvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām. 

ZMP birojs Latvijā veicina un nodarbojas ar projektiem, kas ir saistīti ar Ziemeļvalstīm, un veic plaša apjoma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību. Birojs darbojas kā projektu administrators dažādās jomās, tostarp Ziemeļvalstu un ES projektos un kopīgos  Ziemeļvalstu-Baltijas valstu projektos, un atbild par praktisko darbu un kvalitātes nodrošināšanu.

Latvijas nozaru ministriju sadarbība ar Ziemeļvalstīm notiek saistībā ar ZMP aktivitātēm, piemēram, Latvijas amatpersonām darbojoties ZMP darba grupās, piedaloties dažādās tikšanās, semināros un konferencēs, kā arī Latvijas institūcijām veidojot kopīgus projektus ar ZMP.

Latvijas nozaru sadarbība ar Ziemeļvalstīm notiek ZMP īstenoto mobilitātes programmu un projektu ietvaros. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā darbību reglamentē Ziemeļvalstu Ministru padomes pamatnostādnes sadarbībai ar Igauniju, Latviju un Lietuvu noteiktie sadarbības virzieni:

• Izglītība, pētniecība un inovācijas;
• Uzņēmējdarbība, klasteru sadarbība, radošās industrijas;
• Vide, klimats un enerģija, Baltijas jūras vide, vides tehnoloģiju/ atjaunojamo enerģijas avotu attīstīšana;
• Starptautiskie izaicinājumi sabiedrībai (cilvēku tirdzniecības un HIV/AIDS izplatības apkarošana, sadarbības uzlabošana starp policijas spēkiem un prokuratūru, slimnīcu attīstība, demogrāfisko problēmu risināšana).
• Pārrobežu reģionālā sadarbība kopīgo vērtību veicināšanā (demokrātija, laba pārvaldība, dzimumu līdztiesība, vārda brīvība un iecietība) gan ar Baltijas valstīm, gan attiecībās ar citām kaimiņvalstīm, tostarp Baltkrieviju.

 

 

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 2017.gada atskaite (angļu valodā)

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 2016. gada atskaite (angļu valodā)

 Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 2015. gada atskaite (angļu valodā)