Darbinieki

 

Stēfans Ēriksons (SE, ENG, RU, BLR) 
Direktors 
mob. +371 28606424

Maija Kāle (LV, ENG, RU, DE)
Padomniece/ Aprites ekonomika, Digitalizācija, Energoefektivitāte, Gudrās pilsētas
mob. +371 26114496


Ginta Tropa (LV, NO, ENG, RU) 
Padomniece / Kultūras jautājumi
mob. +371 26362558


Daina Mežecka (LV, NO, ENG, RU) 
Padomniece / Sociālā labklājība, Pilsoniskā sabiedrība, Dzimumu līdztiesība
mob. +371 29394399


Ieva Hermansone (LV, ENG, NO, RU)
Padomniece/ Mediju pratība, Informācijas centrs, Literatūra 
mob. +371 28682639


Inga Puriņa (LV, NO, ENG, RU) 
Komunikācija
mob. +371 26651841


Marika Gintere (LV, SE, ENG, RU) 
Biroja administratore
mob. +371 28680228


Valentīna Kuzņecova (LV, RU, ENG) 
Grāmatvede  
mob. +371 29178861