Ziemeļvalstu sadarbība

Ziemeļvalstu reģionā ietilpst Dānija, Somija, Islande, Norvēģija un Zviedrija, kā arī trīs pašpārvaldes teritorijas - Farēru salas, Grenlande un Ālandu salas. Reģionā ir astoņas laika zonas, dzīvo aptuveni 25 miljoni iedzīvotāju un ir 9 oficiālās valodās.

Ziemeļvalstu Padome tika izveidota 1952. gadā un ir oficiālā starpparlamentārā sadarbības struktūra Ziemeļvalstu reģionā.

Viena kalendārā gada ietvaros Ziemeļvalstu Padomē prezidē viena Ziemeļvalsts ievērojot rotācijas principu. Ziemeļvalstu Padomē 2017. gadā prezidējošā valsts ir Norvēģija.

Ziemeļvalstu Ministru padome tika izveidota 1971.gadā un ir oficiālā starpvaldību sadarbības struktūra Ziemeļvalstu reģionā.

Formāli par Ziemeļvalstu Ministru padomes darbu atbildīgi ir Ziemeļvalstu premjerministri, tomēr praksē šo darbu koordinē Ziemeļvalstu sadarbības ministri un Ziemeļvalstu sadarbības komitejas.

Ziemeļvalstu Ministru padomē 2018.gadā prezidējošā valsts ir Zviedrija. 

Iekļaujošs, ilgtspējīgs, novatorisks, drošs un atvērts Ziemeļvalstu reģions. Tāds ir Zviedrijas prezidentūras programmas Ziemeļvalstu Ministru padomē 2018.gadā izejas punkts. Savukārt digitalizācija caurvij visas Zviedrijas prezidentūras programmas tēmas.

Ziemeļvalstīs ir spēcīga pilsoniskās sabiedrības izpratne par demokrātijas vērtībām, ko raksturo vienlīdzība, dzimumu līdztiesība, ilgtspējība un sadarbība. Ziemeļvalstu premjerministru redzējums par Ziemeļvalstu reģionu kā integrētāko reģionu pasaulē balstās  pastāvīga zināšanu un kultūras apmaiņas procesā.

Ziemeļvalstis ir nozīmīgs spēlētājs starptautiskā arēnā un atbalsta Eiropas kohēziju un aktīvu ANO darbību. Nordic Solutions to Global Challenges ir Ziemeļvalstu premjerministru iniciatīva, kuras mērķis ir dalīties pozitīvajā Ziemeļvalstu pieredzē ar apkārtējo pasauli.

Sadarbība starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstu Ministru padomes tika uzsākta 1991. gadā, kad ZMP atvēra birojus LatvijāLietuvā un Igaunijā. Kopš tā laika biroji ir kalpojuši par tiltu, kas, balstoties kopīgā vērtību izpratnē un sadarbības tīklu izveidē, vieno abus Baltijas jūras krastus. 2016.gadā biroji atzīmēja 25 gadu jubileju.