Uzticēšanās - Ziemeļvalstu zelts

Ziņojums aplūko sociālo uzticību Ziemeļvalstu sabiedrībās. Ziemeļvalstīs ir visaugstākais sociālās uzticības līmenis pasaulē. Tas nes labumu gan ekonomikai, gan indivīdam un sabiedrībai kopumā. Ziņojums aplūko iemeslus, kāpēc Ziemeļvalstīs izveidojusies tik augsta sociālā uzticība un kādi izaicinājumi to sagaida nākotnē.

UZTICĒŠANĀS - ZIEMEĻVALSTU ZELTS

ДОВЕРИЕ – ЗОЛОТО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ