SEMINĀRS PAR PERSONU AR INVALIDITĀTI IEKĻAUŠANU DARBA TIRGŪ, 3.daļa - Sociālā uzņēmējdarbība