Kam mēs uzticamies un kādēļ? Postpadomju telpas analīze