Sociālā uzticēšanās kontekstā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam