CITĀDĪBA KĀ KOMPETENCE. SARUNAS PAR DAŽĀDĪBAS POTENCIĀLA ATRAISĪŠANU ORGANIZĀCIJĀS