SEMINĀRS PAR PERSONU AR INVALIDITĀTI IEKĻAUŠANU DARBA TIRGŪ I daļa