Jaunieši un garīgās veselības veicināšana. Ieskats Latvijas un Islandes pieredzē. Magnús Friðrik Guðrúnarson.