Steinuna Sigurdardotira, STEiNUNN: Diskusija par ilgtspējīgas modes iniciatīvām Ziemeļvalstīs. 3.daļa.