Piespiedu darba un cilvēku tirdzniecības riski iepirkumos. Dr. Alexander Trautrims