Jaunieši un garīgās veselības veicināšana. Ieskats Latvijas un Islandes pieredzē. Nils Sakss Konstantinovs.