Diskusija “Sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un loma mūsdienu sabiedrībā”, 1.daļa