Diskusija “Sieviešu un vīriešu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un loma mūsdienu sabiedrībā”, 2.daļa