Jaunieši un garīgās veselības veicināšana. Ieskats Latvijas un Islandes pieredzē. Kristīne Lasmane.