SEMINĀRS PAR PERSONU AR INVALIDITĀTI IEKĻAUŠANU DARBA TIRGŪ - 2.daļa - Integrācija darba tirgū un sabiedrībā