Lidija Kolou Sēderlunda par jauniešu garīgo veselību Ziemeļvalstīs