SEMINĀRS PAR PĀRTIKAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU PAŠVALDĪBĀS UN SKOLĀS