Jaunieši un garīgās veselības veicināšana. Ieskats Lavijas un Islandes pieredzē. Diskusija.